แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (online) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี ครูสราวุธ สุธีรวงศ์
จัดทำโดย งานนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ความสำเร็จ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น
ข้อมูลพื้นฐาน (นักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูล)
ปีการศึกษา *
ระดับชั้น *
ห้อง *
อายุ *
ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง
อาชีพ บิดา *
อายุ บิดา (ปี)
Clear selection
อาชีพ มารดา *
อายุ มารดา
Clear selection
อาชีพ ผู้ปกครอง *
อายุ ของผู้ปกครอง
Clear selection
สภาพครอบครัว *
ฐานะครอบครัว *
ข้อมูลด้านสุขภาพ
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ประวัติการแพ้ยา/อาหาร
ข้อมูลอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่บ้านของนักเรียนมีอุปรณ์ IT เพื่อใช้ในการเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ *
สมาร์ทโฟน *
เครื่องเล่น *
Required
ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน *
สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน *
Required
ข้อมูลด้านการเรียน
วิชาที่ชอบ *
วิชาที่ไม่ชอบ *
ความสามารถพิเศษของนักเรียน
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา เฉลี่ย
Clear selection
ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
Clear selection
ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
Clear selection
ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
Clear selection
ผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
Clear selection
ผลการเรียนรายวิชาศิลป ดนตรี นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
Clear selection
ผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษา พละศึกษาภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
Clear selection
ผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
Clear selection
ผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
Clear selection
ผลการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ผ่านมา (ตอบเป็นเกรด)
Clear selection
ความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนรู้โดยวิธีใดมากที่สุด(เลือกได้มากกว่า 1 วิธี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โพธาวัฒนาเสนี. Report Abuse