UČITELJI - samovrednovanje škole (šk. god. 2020./2021.)
Dragi učitelji,
kako bi naša škola bila uspješnija, želimo čuti vaše mišljenje. Molimo vas da budete iskreni, jer pomoću vaših odgovora možemo poboljšati komunikaciju.

Upitnik je anoniman (neće se znati tko ga ispunjava), a dobiveni podaci koristiti će se isključivo u poboljšanje nastave i komunikacije.

Molim vas da odvojite 5-10 minuta i iskreno odgovorite na pitanja.

Rok za ispunu upitnika je srijeda 1. lipnja 2021.

Nakon što odgovorite na sva pitanja, na kraju upitnika stisnite gumb "Podnesi".

Unaprijed zahvaljujemo na odgovorima.
Uputa
Molimo vas da realno procijenite koliko su sljedeća stanja i postupci (aktivnosti) zastupljeni u svakodnevnoj praksi škole. Uz svaku tvrdnju označite odgovor koji odražava vaše mišljenje.
U školi učenici mogu naučiti dobro surađivati s drugim ljudima. *
Na početku školske godine učitelji učenicima detaljno objasne što će i kako učiti. *
Domaće zadaće su dobro osmišljene i nadovezuju se na sadržaje obrađene u nastavi. *
Učitelji potiču razvoj vještina učenja i samostalnost u učenju. *
U nastavi se koristi širok raspon različitih oblika rada. *
Učitelji dobro poznaju svoje učenike. *
Pri ocjenjivanju se vodi računa o individualnom napredovanju učenika. *
Učitelji redovito informiraju učenike o napredovanju i postignuću. *
Roditeljski sastanci su redoviti i dobro organizirani. *
Škola djeluje u skladu sa zakonskim odredbama i usvojenim načelima štiteći učenike od nasilja, zlostavljanja i zlouporabe droge. *
Na probleme učenika reagira se pravovremeno i na odgovarajući način. *
Učitelji surađuju sa stručnim suradnicima pri rješavanju različitih problematičnih situacija u školi, a po potrebi konzultiraju i vanjske službe. *
U školi se primjenjuju jasna pravila ponašanja. *
Učitelji često pohvaljuju učenike završnih razreda o mogućnostima nastavka školovanja i budućoj profesionalnoj karijeri. *
Škola dobro informira učenike završnih razreda o mogućnostima nastavka školovanja i budućoj profesionalnoj karijeri. *
Učitelji redovito prate i bilježe napredovanje učenika. *
Učitelji potiču učenike da preuzmu odgovornost za svoj rad. *
Među djelatnicima škole vladaju dobri odnosi. *
Između djelatnika i učenika vladaju dobri odnosi. *
Učenici imaju pozitivne stavove prema školi i školskom postignuću. *
Školski prostor je siguran, ugodan i poticajan. *
Roditelji dobivaju detaljne informacije o razvoju i napredovanju njihove djece. *
Škola raspolaže s dovoljno financijskih sredstava za kvalitetan rad. *
Knjižnica je dobro opremljena. *
Učiteljima je omogućeno stalno stručno usavršavanje. *
Zadovoljan/na sam svojim odnosima s učenicima. *
Zadovoljan/na sam svojim odnosima s kolegicama i kolegama. *
Zadovoljan/na sam svojim odnosom s ravnateljem. *
Zadovoljan/na sam statusom naše škole u gradu. *
Zadovoljan/na sam uvjetima rada u ovoj školi.
Clear selection
Zadovoljan/na sam programom predmeta koji predajem. *
Zadovoljan/na sam zanimanjem kojeg sam odabrao/la. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy