ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI | BAOOV APPLICATION FORM
HỘI PHÍ THƯỜNG NIÊN | ANNUAL FEE
Cá nhân (01 member): USD$300; Doanh nghiệp (03 members): USD$700
Email address *
Tên giao dich tiếng Anh (nếu có) | Trade name:
Your answer
Tên doanh nghiệp | Company name *
Your answer
Địa chỉ | Address: *
Your answer
Lĩnh vực hoạt động | Industries: *
Your answer
Sản phẩm & dịch vụ chính | Main products & services:
Your answer
Website:
Your answer
Điện thoại | Tel: *
Your answer
Giấy phép kinh doanh | Business registration certificate:
Your answer
Ngày cấp | Date of Issue:
MM
/
DD
/
YYYY
Đơn vị cấp phép kinh doanh | Place of Issue:
Your answer
Tổng giá trị tài sản | Net-worth: *
Your answer
Số lượng nhân viên | Number of employees: *
Your answer
Người đại diện | Legal Representative: *
Your answer
Quốc tịch | Nationality: *
Your answer
Số Passport | Passport No.: *
Your answer
Nghề nghiệp & chức vụ | Occupation & Title: *
Your answer
Điện thoại DĐ | Mobile: *
Your answer
Email: *
Your answer
Thành viên 01 | Member 01
Your answer
Nghề nghiệp & chức vụ | Occupation & Title:
Your answer
Điện thoại DĐ | Mobile:
Your answer
Email:
Your answer
Thành viên 02 | Member 02:
Your answer
Nghề nghiệp & chức vụ | Occupation & Title:
Your answer
Điện thoại DĐ | Mobile:
Your answer
Email:
Your answer
Doanh nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức giới thiệu | Reference from Businessman/ Enterprise/ Organization | Member ID: *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms