Ankieta dla nauczycieli - „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”
Celem ankiety jest zebranie Państwa opinii i spostrzeżeń na powyższy temat. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do przygotowania raportu z ewaluacji wewnętrznej. Prosimy o zakreślenie w każdym pytaniu jednej lub kilku wybranych odpowiedzi albo wpisanie własnej opinii w wyznaczonym miejscu.
1. Czy angażuje się Pani/Pan we współpracę z innymi nauczycielami? *
2. Których komisji przedmiotowych jest Pan/ Pani członkiem?
Clear selection
3. Na jakim poziomie Pana/Pani określiłby/aby swoje zaangażowanie w pracę zespołu/komisji przedmiotowej?
Clear selection
4. Jakie formy współpracy w zespole przedmiotowym preferuje Pan/ Pani najbardziej?
5. Które zadania realizowane są w ramach prac wykonywanych w komisji przedmiotowej do których Pan/ Pani należy (należy wypełnić dla wszystkich komisji, których jest Pan/Pani członkiem)
Wspólne opracowanie planów pracy komisji przedmiotowychmna 1
Wspólny wybór podręczników
Planowanie, organizacja konkursów
Planowanie i organizacja imprez i uroczystości
Wymiana doświadczeń, metod pracy ze słuchaczem
Wspólne opracowywanie testów i zadań egzaminacyjnych/ćwiczeniowych
Analiza wyników egzaminów maturalnych
Komisja przedmiotów ogólnokształcących
Komisja przedmiotów rolniczych, informatycznych i BHP
Komisja przedmiotów ekonomicznych i prawno - administracyjnych
Komisja przedmiotów CKZ
6. W jaki sposób członkowie komisji do których Pan/ Pani należy dokonują analizy wyników kształcenia (należy wypełnić dla wszystkich komisji, których jest Pan/Pani członkiem)
Analiza prac kontrolnych i egzaminów semestralnych
Obserwacje słuchaczy
Analiza testów weryfikacji wiedzy
Analiz wyników egzaminów zewnętrznych
Inne
Komisja przedmiotów ogólnokształcących
Komisja przedmiotów rolniczych, informatycznych i BHP
Komisja przedmiotów ekonomicznych i prawno - administracyjnych
7. Czy Pana/Pani zdaniem współpraca nauczycieli w ramach pracy komisji przedmiotowych wpływa na lepsze wyniki kształcenia?
Clear selection
8. Czy Pana/Pani zdaniem współpraca nauczycieli w ramach prac w komisjach układa się dobrze(należy wypełnić dla wszystkich komisji, których jest Pan/Pani członkiem)?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Trudno powiedzieć
Komisja przedmiotów ogólnokształcących
Komisja przedmiotów rolniczych, informatycznych i BHP
Komisja przedmiotów ekonomicznych i prawno - administracyjnych
Komisja przedmiotów CKZ
9. Jak ocenia Pan/ Pani zaangażowanie nauczycieli w pracę komisji przedmiotowej, do której Pan/ Pani należy(należy wypełnić dla wszystkich komisji, których jest Pan/Pani członkiem)
Większość pracuje bardzo aktywnie
Większość nie pracuje aktywnie
Tylko nieliczni są bardzo aktywni
Aktywni są tylko przewodniczący zespołów
Komisja przedmiotów ogólnokształcących
Komisja przedmiotów rolniczych, informatycznych i BHP
Komisja przedmiotów ekonomicznych i prawno - administracyjnych
Komisja przedmiotów CKZ
Clear selection
10. Jakie usprawnienia proponuje Pan/ Pani w organizacji pracy komisji przedmiotowej do której Pan/ Pani należy (należy wypisać nazwy komisji, których jest Pan/Pani członkiem)
11. Jakie czynniki Pana/ Pani zdaniem sprzyjają współpracy nauczycieli w ramach prac komisji przedmiotowych:
12. Czy organizacja pracy Placówki Pana/ Pani zdaniem ułatwia, czy utrudnia nauczycielom współpracę w komisjach? Uzasadnij wybór.
13. Jakie usprawnienia proponuje Pan/ Pani w organizacji pracy placówki, które Pana/ Pani zdaniem poprawią współpracę w ramach komisji przedmiotowych?
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy