ใบสมัครหลักสูตร การฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 5 วัน)
Please submit feedback regarding the course you have just completed, including feedback on course structure, content, and instructor.
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
Required
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Required
ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) และได้รับหนังสือรับรอง ว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้ยาเคมีบำบัด จากสภาการพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. *
Your answer
มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลการให้ยาเคมีบำบัด ระยะเวลา ................ ปี *
Your answer
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล (เลข 10หลัก) *
Your answer
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล *
Your answer
สถานที่ปฏิบัติงาน(โรงพยาบาล) *
Your answer
เขตสุขภาพที่ *
หน่วยที่ปฏิบัติงาน *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
หลักฐานประกอบการสมัคร ส่งทาง nursetraining.nci@gmail.com *
ใบสมัครอบรม / คำรับรองการปฏิบัติงาน (ส่วนท้าย)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
เอกสาร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms