ใบสมัครหลักสูตร การฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 5 วัน)
Please submit feedback regarding the course you have just completed, including feedback on course structure, content, and instructor.
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
Required
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Required
ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) และได้รับหนังสือรับรอง ว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้ยาเคมีบำบัด จากสภาการพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. *
Your answer
มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลการให้ยาเคมีบำบัด ระยะเวลา ................ ปี *
Your answer
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล (เลข 10หลัก) *
Your answer
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล *
Your answer
สถานที่ปฏิบัติงาน(โรงพยาบาล) *
Your answer
เขตสุขภาพที่ *
หน่วยที่ปฏิบัติงาน *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
หลักฐานประกอบการสมัคร ส่งทาง nursetraining.nci@gmail.com *
ใบสมัครอบรม / คำรับรองการปฏิบัติงาน (ส่วนท้าย)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
เอกสาร
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms