แบบสอบถามการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

คำชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความคิดเห็นของการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุง
3. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามคลิ๊กที่ ช่อง  ระดับความคิดเห็น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ระดับความคิดเห็น) *
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. การประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
4. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
5. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
6. ความเหมาะสมของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
7. ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการในการตัดสินผลการแข่งขัน
8. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน
9. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน
10. การให้การต้อนรับคณะกรรมการ ครูผู้ควบคุม และนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms