Dotazník - správa a údržba techniky

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  SPRÁVA SYSTÉMU

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  POČÍTAČOVÁ SIEŤ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ZÁLOHOVANIE DÁT

  This is a required question
  This is a required question

  POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOSŤ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ZÁLOHOVANIE NAPÁJANIA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DIGITALIZÁCIA DÁT

  This is a required question
  This is a required question

  ANALÝZA TLAČOVÉHO PROSTREDIA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  VONKAJŠIA BEZPEČNOSŤ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  INTERAKTÍVNE TECHNOLÓGIE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DIDAKTICKÉ POMÔCKY

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PROJEKTORY

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Problémy a ťažkosti s počítačmi v škole

  This is a required question

  Vaše plánované investície alebo potreby v najbližšej dobe

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question