S11 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB SEMUA SOALAN. TERIMA KASIH.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1 Soalan 1 dan 2 berdasarkan Peta Tamadun Awal Dunia. *
1 point
Captionless Image
2 Apakah sumbangan terbesar tamadun C kepada peradaban dunia hari ini? *
1 point
3 Sekiranya anda merupakan seorang pelajar di negara kota Athens, apakah matlamat anda dalam menuntut ilmu? *
1 point
4 Jadual berikut menunjukkan dua orang tokoh yang telah memberikan sumbangan kepada perkembangan tamadun. *
1 point
Captionless Image
5 Pernyataan berikut merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat maritim. Apakah impak keistimewaan tersebut kepada kerajaan maritim? *
1 point
Captionless Image
6 Petikan berikut menggambarkan pengaruh raja dalam masyarakat di Asia Tenggara. "Rakyat biasa takut untuk menderhaka kepada raja." Berdasarkan petikan tersebut, rumuskan nilai yang perlu dicontohi oleh generasi hariini? *
1 point
7 Mengapakah masyarakat Arab jahiliah marah dan bermasam muka apabila menerima berita kelahiran anak perempuan? *
1 point
Captionless Image
8 Jadual berikut merujuk kepada peristiwa penting dalam tamadun Islam. *
1 point
Captionless Image
9 Tokoh berikut membantu perjuangan Nabi Muhammad dalam penyebaran Islam. *
1 point
Captionless Image
10 Maklumat berikut berkaitan undang-undang Islam di Madinah. Berdasarkan Piagam Madinah, apakah syarat ditetapkan sebelum menjatuhkan sesuatu hukuman. *
1 point
Captionless Image
11 Apa kaedah yang digunakan semasa pelantikan Khalifah Umar bin al-Khattab? *
1 point
12 Kerajaan Uthmaniyah mengutamakan dasar diplomasi dan toleransi ketika melakukanperluasan kuasa di Eropah. Bagaimanakah dasar tersebut dilaksanakan? *
1 point
13 Apakah saranan yang dikemukakan oleh Wali Songo semasa menyebarkan dakwah diPulau Jawa? *
1 point
14 Tokoh ulama berikut telah menghasilkan karya tentang pemikiran Islam. *
1 point
Captionless Image
15 Maklumat berikut berkaitan dengan Adat Perpatih.Apakah maksud sifat matrilineal? *
1 point
Captionless Image
16 Pendidikan tidak formal menekankan pengajaran nilai-nilai miral dan budaya yangmurni. Apakah kaedah yang paling berkesan dalam sistem pendidikan ini? *
1 point
17 Senarai berikut merupakan kawasan yang ditakluk oleh Sepanyol pada abad ke-15. Apakah kesan penaklukan terhadap kawasan tersebut? *
1 point
Captionless Image
18 Jadual berikut merujuk kepada akta yang diperkenalkan semasa Revolusi Perindustrian di Eropah. *
1 point
Captionless Image
19 Gambar berikut merupakan peralatan yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional. *
1 point
Captionless Image
20 Andaikan anda ialah petani pada masa penguatkuasaan undang-undang di bawah. *
1 point
Captionless Image
21 Pernyataan berikut menunjukkan faktor kedatangan British ke Asia Tenggara. Berdasarkan pernyataan tersebut, mengapakah British berminat untuk menguasai Asia Tenggara? *
1 point
Captionless Image
22 Sistem Birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja. Bagaimanakah British melaksanakan sistem tersebut di Tanah Melayu? *
1 point
23 Maklumat berikut berkaitan sikap penjajah terhadap masyarakat tempatan di AsiaTenggara. *
1 point
Captionless Image
24 Rajah berikut merupakan isu yang dibangkitkan oleh akhbar tempatan. *
1 point
Captionless Image
25 Kesatuan Melayu Muda (KMM) bekerjasama dengan Jepun pada akhir tahun 1940 untuk menghalau British dari Tanah Melayu. Jelaskan tindakan yang telah diambil oleh KMM untuk menjayakan usaha tersebut. *
1 point
26 Maklumat berikut berkaitan pembentukan negara bangsa moden di Eropah. *
1 point
Captionless Image
27 Sultan Abu Bakar telah memperkenalkan perlembagaan bertulis yang teratur danlengkap yang dikuatkuasakan pada tahun 1895. Mengapakah perlembagaan tersebut digubal? *
1 point
28 Mengapakah British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu pada tahun1946? *
1 point
29 Maklumat berikut berkaitan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957. *
1 point
Captionless Image
30 Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956. Mengapakah Suruhanjaya ini dibentuk? *
1 point
31 Maklumat berikut berkaitan tokoh-tokoh kemerdekaan *
1 point
Captionless Image
32 Antara berikut, apakah faktor politik yang mendorong pembentukan Malaysia 1963? *
1 point
Captionless Image
33 Maklumat berikut berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. *
1 point
Captionless Image
34 Maklumat berikut berkaitan badan perundangan di negara kita *
1 point
Captionless Image
35 Gambar berikut merupakan logo Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya bertindak memastikan pilihan raya yang diadakan di Malaysia adil dan telus ? *
1 point
Captionless Image
36 Senarai berikut merujuk kepada lambang-lambang negara *
1 point
Captionless Image
37 Maklumat berikut menerangkan matlamat yang ingin dicapai oleh kerajaan. *
1 point
Captionless Image
38 Mengapakah sistem persekolahan aneka jurusan diperkenalkan pada tahun 1965. *
1 point
39 Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan negara berikut selepas merdeka pada tahun 1957. *
1 point
Captionless Image
40 Industri berasaskan ilmu pengetahuan merupakan penggerak utama dalam menjana keuntungan pada era k-ekonomi. Apakah sumber paling berharga dalam menjayakan k-ekonomi? *
1 point
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #iLoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy