பட்டதாரிப் பயிலுனர்களின் ஆட்சேர்ப்பு விண்ணப்ப படிவம்
01.தனிப்பட்ட தகமைகள்
1.1முதல் எழுத்துக்களை இறுதியாக இட்டு முதல் எழுத்துகளுடன் பெயர் (அங்கில கெபிட்டல் எழுத்தில் ) *
Your answer
1.2 முழுப்பெயர் (அங்கில கெபிட்டல் எழுத்தில் ) *
Your answer
1.3 முழுப்பெயர் (சிங்களத்தில்/தமிழில் ) *
Your answer
1.4 நிரந்தர முகவரி (ஆங்கில கெபிட்டல் எழுத்தில் )(அனுமதி அட்டை சொந்த முகவரிக்கு அஞ்சலிடப்படும் ) *
Your answer
1.5 நிரந்தர முகவரி(சிங்களத்தில்/தமிழில் )
Your answer
1.6 பால் *
1.7 திருமணமானவர் /திருமணமாகாதவர் *
1.8இனத்தொகுதி *
1.9 தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் *
Your answer
1.10 பிறந்த ஆண்டு *
MM
/
DD
/
YYYY
1.11 விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளும் இறுதி திகதி வயது *
Your answer
1.12 தொலைபேசி இலக்கம் *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.