แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ทั้งนี้งานบริหารงานบุคคลจะได้นำผลจากการสำรวจไปเป็นข้อมูลในการเสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. การศึกษา
Clear selection
4. ประเภทตำแหน่ง
Clear selection
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม
1. หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
2. ถ้าท่านเลือก ข้อ 1. (5) กรุณาระบุหลักสูตรที่ท่านต้องการฝึกอบรม
3. ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด (หากมีความประสงค์ระบุเดือน โปรดระบุ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy