แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีการศึกษา 2565
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. อาจารย์/เจ้าหน้าที่ สังกัด
4. นักศึกษาสังกัดคณะวิชา/ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำบัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยจีนศึกษา
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy