Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli dotycząca szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego
Szanowni Państwo. Prosimy o wypełnienie ankiety. Zależy nam bardzo na uzyskaniu opinii na temat sytuacji wychowawczo – profilaktycznej w naszej szkole. Mamy nadzieję, że uzyskane od Państwa informacje pozwolą nam ocenić i poprawić jakość pracy wychowawczej w naszej placówce. Prosimy o zaznaczenie wybranych odpowiedzi.
1) Czy znają Państwo szkolny program wychowawczo-profilaktyczny?
2) Które z elementów programu wychowawczo-profilaktycznego uważają Państwo za najistotniejsze? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
3) Który z elementów w Państwa opinii jest najmniej ważny? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
4) Zaznacz najbardziej widoczne efekty wychowawcze wynikające z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
5) Czy braliście Państwo udział w opracowywaniu programu wychowawczo - profilaktycznego?
6) Czy nauczyciel powinien być przekazicielem wartości?
7) Które spośród podanych poniżej wartości najczęściej przekazujecie Państwo młodzieży podczas zajęć: /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
8) Które spośród podanych poniżej cech osobowych dobrego nauczyciela są najbardziej pożądane? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
9) Z jakimi negatywnymi zachowaniami uczniów najczęściej spotykacie się Państwo?/można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
10) Jakie działania zaradcze podejmujecie Państwo w przypadku nagannych zachowań uczniów? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
11) W jaki sposób promujesz właściwe zachowania uczniów? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms