Dotazník

Dotazníkový prieskum je organizovaný v rámci operačného programu Výskum a vývoj, pre projekt: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS: 26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“ „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

  Sekcia A - Základné informácie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sekcia B - Skúsenosti s Grid technológiami

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sekcia C - Aplikácie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sekcia D - Software

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sekcia E - Hardware

  Špecifikácia Vašej dostupnej resp. nevyhnutnej potreby hardwarovej infraštruktúry
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sekcia F - Tréning, support

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Sekcia G - spätná väzba

  This is a required question