ลงชื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Update Technology  การทำแผนที่และสำรวจสมัยใหม่

บรรยายพิเศษเรื่อง Update Technology  การทำแผนที่และสำรวจสมัยใหม่
โดย ทีมงาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 111 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

กำหนดการ
13.00-15.00 น. - Update Technology and Product ArcGIS 10.3
- Using ArcGIS Online
15.00-16.00 น. - Update Technology GPS Leica

หมายเหตุ ผู้ร่วมฟังบรรยายจะต้องนำ Notebook และเตรียม Email Address ของตนเองมาด้วย

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question