ระบบร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นช่องทางให้ประชาชนและผู้รับบริการ ให้ข้อมูลการบริการเพื่อนำสู่การพัฒนาของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
วันที่ / เดือน / พ.ศ. / เวลาที่พบเหตุการณ์
ไม่มีชื่อ
ชื่อและนามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail (ถ้ามี)
ชื่อเรื่องที่จะร้องเรียน หรือเสนอแนะ
รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียนหรือเสนอแนะ
แนบไฟล์ที่จะร้องเรียน(ถ้ามี)
QR Code of this Form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ92rZQFhgWKGkSfbOtHts2s3xWIkOfD8gzfzhc9ROK8PivA/viewform
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy