ระบบร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นช่องทางให้ประชาชนและผู้รับบริการ ให้ข้อมูลการบริการเพื่อนำสู่การพัฒนาของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
วันที่ / เดือน / พ.ศ. / เวลาที่พบเหตุการณ์
ไม่มีชื่อ
ชื่อและนามสกุล
Your answer
ที่อยู่
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-Mail (ถ้ามี)
Your answer
ชื่อเรื่องที่จะร้องเรียน หรือเสนอแนะ
Your answer
รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียนหรือเสนอแนะ
Your answer
แนบไฟล์ที่จะร้องเรียน(ถ้ามี)
Your answer
QR Code of this Form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ92rZQFhgWKGkSfbOtHts2s3xWIkOfD8gzfzhc9ROK8PivA/viewform
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service