ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล นิทรรศการหนังสือหายาก เรื่อง กำเนิดกรมวิทยาศาสตร์
นิทรรศการหนังสือหายาก กำเนิดกรมวิทยาศาสตร์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ริเริ่มผลงานวิทยาศาสตร์ของประเทศ ก่อเกิดกรมวิทยาศาสตร์บริการในปัจจุบัน จัดแสดง ณ ชั้น 5 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ท่านสามารถส่งคำตอบได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
* หากมีผู้ตอบคำถามถูกหลายท่าน จะมีการจับฉลากชิงรางวัลและประกาศผลให้ทราบทาง FB : Science Library - Department of Science Service และแจ้งกลับไปยังผู้ได้รับรางวัล

📚 ท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการผ่านแอปพลิเคชัน 📚
Android : https://marvelapp.com/build/407arhan22sdqjn
iOS : https://marvelapp.com/build/6lc848sroeqo5rn

1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอังกฤษประเภทรายงานการวิจัยฉบับแรกของประเทศไทยมีชื่อว่าอะไร
Your answer
2. เอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ที่ผลิตแจกโดยไม่คิดมูลค่ามีทั้งหมดกี่เรื่อง
Your answer
3. บรรณาธิการคนแรกของหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์คือใคร
Your answer
4. ตรากรมวิทยาศาสตร์บริการในปัจจุบัน มีความหมายว่าอย่างไร
Your answer
5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาขึ้นในกระทรวงเกษตรธิการ มีการเปิดสอนการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ขึ้น โดยเรียกผู้ที่เข้ามาศึกษาว่าอย่างไร
Your answer
6. “สุวิชฺชา โลกวฑฺธนา” ใครเป็นผู้ให้ความหมายและหมายความว่าอย่างไร
Your answer
7. ข่าวกรมวิทยาศาสตร์ เริ่มจัดทำขึ้นในปีใด
Your answer
8. เครื่องหมายราชการที่ใช้เป็นพระราชลัญจกรสำหรับใช้ประทับหนังสือราชการที่ใช้นับตั้งแต่ศาลาแยกธาตุจนได้รับการยกฐานะเป็นกรมวิทยาศาสตร์ได้ใช้เครื่องหมายราชการที่เรียกว่าอะไร
Your answer
9. กรมวิทยาศาสตร์ได้เริ่มงานรับรองคุณภาพสินค้าในปี พ.ศ. ใด
Your answer
10. ตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคนแรกคือใคร
Your answer
11. ในชุดเอกสารของกรมวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1-13 ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการหนังสือหายาก เอกสารเรื่องใดเป็นผลงานของ ดร.ตั้ว ลพานุกรม โปรดระบุชื่อเรื่อง
Your answer
12. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับแรกของประเทศไทย จัดทำโดยกรมวิทยาศาสตร์มีชื่อมาตรฐานว่าอะไร
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service