Beställning av matlådor för gymnasieelever inom Askersund, Hallsberg och Laxå
Formuläret tar inte längre emot svar inför vecka 23.


Hämtning av matlådor sker under olika tider beroende på skola och kommun. Läs igenom ordentligt så att du inte missar något.

OBSERVERA: Beställningen för nästkommande vecka ska vara gjord före kl. 10.00 varje onsdagAskersund kommun

Matlådor hämtas på måndagar och onsdagar från kl 12:00

Sjöängen i Askersund = Matlådor hämtas från 12:00
Åsbro skola = Matlådor hämtas från 12:00
Hammar skola = Matlådor hämtas från 12:00Hallsberg kommun

OBS: Legitimation måste uppvisas vid hämtning av matlåda i Hallsbergs kommun!
Observera tiderna för hämtning av matlåda varierar beroende på skola.

Alléskolan i Hallsberg = Matlådor hämtas mellan 12:00-13:00 Dagligen
Folkasboskolan i Pålsboda = Matlådor hämtas mellan 12:00-13:00 Dagligen
Esslatorp i Vretstorp = Matlådor hämtas mellan 11:00-12:00 Dagligen
Östansjö skola = Matlådor hämtas mellan 11:00-12:00 Dagligen

För aktuell matsedel för olika kök se:
https://skolmaten.se/alleskolan3/
https://skolmaten.se/folkasboskolan/
https://skolmaten.se/fredriksbergsskolan/
https://skolmaten.se/ostansjo-skola/


Laxå kommun


Observera tiderna för hämtning av matlåda varierar beroende på skola.

Centralskolan i Laxå = Matlådor hämtas mellan 12:30-15:00
Finnerödja skola = Matlådor hämtas mellan 12:30-15:00
Hasselfors förskola = Matlådor hämtas mellan 12:30-13:30

I laxå kommun: Maten är nedkyld och packad i matlådor, märkta med innehåll och datum.
Maten ska värmas upp till minst 70 grader.
Vid ev frågor, kontakta Måltidschef Eva Sjögren 0584-473162För frågor angående matlådor till gymnasieelever. Vänligen kontakta nedanstående.

Kontaktpersoner:

Askersunds kommun: Kostchef Peter Eineren 0583-820 60
Hallsbergs kommun: Koststrateg, Nina Ekelöf - 076-133 16 56
Laxå kommun: Kostchef Eva Sjögren 0584-573 162
This form was created inside of Sydnärkes Utbildningsförbund. Report Abuse