Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü İşveren Anketi

Sayın İlgili,

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde çağdaş bir mühendislik eğitimi verilebilmesi için eğitim alt yapısının ve programlarının sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mezunlarımız ile ilgili düşünceleriniz, değerlendirmeleriniz ve ileriye yönelik önerileriniz eğitimde kalitenin sürekli geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu konuda bize fikir vermek üzere aşağıdaki anketi doldurmanızı ve bize ulaştırmanızı önemle rica ederiz. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Bu bölümde kurumunuzda çalışan Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarını aşağıda verilen puanlama cetvelini kullanarak değerlendiriniz. Görüşünüzün olmadığı sorularda UD (Uygun Değil)'i işaretleyiniz. 5. Çok Yüksek 4. Yüksek 3. Orta 2. Düşük 1. Çok Düşük
  Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği bilgi birikimi 
  Kuramsal ve uygulamalı bilgileri kimya mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
  Kimya mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama ve çözme becerisi
  Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
  Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisi
  Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
  Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri
  Yabancı dil bilgisini kullanma ve geliştirme becerisi
  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve kendini sürekli yenileme becerisi
  Güncel bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi
  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
  Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma
  Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık bilinci
  Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olma
  Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
  Yerel ve evrensel boyutlarda çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma
  Genel olarak Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu çalışanlarınız ile ilgili memnuniyetiniz
  Kurumunuza yeni Kimya Mühendisi istihdam edecek olsanız, Hacettepe mezunlarını tercih etme ihtimaliniz
  Please enter one response per row