แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ www.glo.or.th ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ในดีขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 อาชีพ *
1.2 ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.glo.or.th. (ครั้ง/สัปดาห์) *
1.3 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 2 ด้านข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
1) ข้อมูลครบถ้วน และตรงกับความต้องการ *
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
2) ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน *
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
3) สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ *
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
4) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่ต้องการให้นำเสนอ
Your answer
ส่วนที่ 3 ด้านการใช้งานเว็บไซต์
1) การค้นหาข้อมูลมีความสะดวก และใช้งานง่าย *
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
2) ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ *
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
3) รูปแบบหน้าเว็บ ตัวอักษร ภาพ สี มีความเหมาะสม *
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
4) ภาพรวมความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ *
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service