משוב במדעים

תלמיד/ית יקר/ה, לפניך משוב על המקצוע בו למדת בשנה החולפת.
מילוי המשוב חשוב לנו: ההערות וההארות יסייעו בשיפור איכות ההוראה במקצוע זה בשנים הבאות.
אי לכך אנו מבקשים התייחסות רצינית בתשובותיך לכל השאלות. יש לסמן דירוג לכל ההיגדים כאשר:
1 -בכלל לא 5 -במידה רבה מאוד,
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question