แบบสอบถามความคิดเห็น การเข้าร่วมงาน Career Coach Meeting

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในการแสดงความคิดเห็น หลังจบแบบสอบถาม (กดปุ่ม Submit) คุณจะได้รับ Link สำหรับ Download "2015 Global Recruiting Trends by Linkedin.com"
  การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
  การถ่ายทอดของวิทยากร
  การตอบคำถามของวิทยากร
  การสร้างบรรยากาศให้เกิดความน่าสนใจ
  ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
  สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
  Please enter one response per row
  การถ่ายทอดของวิทยากร
  การสร้างบรรยากาศให้เกิดความน่าสนใจ
  การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
  สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
  ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
  การตอบคำถามของวิทยากร
  Please enter one response per row
  เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านในการเข้าร่วมสัมมนา
  ปริมาณเวลาทั้งหมดของการสัมมนาเหมาะสม
  สามารถนำเนื้อหาในงานไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  ความพึงพอใจโดยรวมของงาน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question