АНКЕТНА КАРТА 2

Програма Еразъм+
Ключова дейност 1
Сектор "Училищно образование"
Профилирана математическа гимназия "Константин Величков", град Пазарджик
Проект 2015-1-BG01-KA101-013771
"Предизвикателствата на 21 век в чуждоезиковото обучение"

  Captionless Image

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question