" ÇUKUROVA DELTASINDA TURNALAR HEP UÇSUN" PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Ülkemizde görülen turnaların çok büyük çoğunluğu Karadeniz’in kuzeyinden gelen göçmen kuşlardır ve avlanması yasaktır. Bu topluluğun bir kısmı, yaklaşık 3.000-5.000 turna, düzenli olarak Adana’daki Akyatan ve Yumurtalık Lagünlerinde kışlıyor. 3.000-5.000 turna kulağa kalabalık gelebilir. Bu sayının sadece beşte biri nesillerini devam ettirebilmek için Türkiye’de korunaklı yaşam alanları bulabiliyor ve ürüyorlar. Ve bizler tam da bu noktada 5.000 turnanın her birini korumanın ne kadar önemli olduğunu düşünerek bilgilendirme toplantısıyla öğretmen ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak istiyoruz.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question