Szczepienia uczniów przeciwko COVID bez tajemnic - spotkanie dla rodziców.
Spotkanie z dr. hab. Tomaszem Smiataczem, prorektorem ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i wojewódzkim konsultantem chorób zakaźnych, odbędzie się w formule online. Aby otrzymać dane do spotkania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Pytania będzie można zadawać w czasie spotkania lub przesłać je drogą mailową na adres biuroprezydenta@gdynia.pl.

Spotkanie odbędzie się 23 września (czwartek) o godzinie 18.00 na platformie Zoom.
Zapisy trwają do 22 września (środa) do godziny 20.00 za pośrednictwem formularza.

Dane dostępowe do spotkania zostaną przesłane nie później niż 6h przed spotkaniem na podany podczas zapisów adres email.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres email *
Wiek dziecka *
Szkoła do której uczęszcza dziecko *
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników spotkania z ekspertem (webinaru) w sprawie dotyczącej szczepień gdyńskich uczniów p/Covid-19

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, w związku ze zgłoszeniem udziału w Webinarze, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl  tel: +48 58 626 26 26
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
3. Dane osobowe uczestników Webinaru będą przetwarzane w następujących celach:
1) rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia spotkania przy wykorzystaniu narzędzia Zoom
2) komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych ze spotkaniem oraz udokumentowania jego przebiegu,
3) promocyjnych, edukacyjnych i popularyzujących wiedzę z zakresu tematyki Webinaru oraz zdrowia publicznego na oficjalnych stronach internetowych Organizatora oraz w portalach społecznościowych Organizatora, w tym Facebook, Instagram  i YouTube.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działanie to jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z misją zapewnienia ochrony zdrowia i edukacji publicznej mającej na celu kształtowanie właściwych postaw obywatelskich w walce przeciwko epidemii Covid-19.
Organizator nie zakłada przetwarzania wizerunku uczestników podczas Webinaru. W transmisji dostępny będzie jedynie wizerunek prowadzącego, zaproszonego eksperta w tematyce zagrożeń epidemicznych i szczepień.
Organizator nie będzie udostępniać danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) uczestnika zabierającego głos (zadającego pytanie) podczas Webinaru oraz w sytuacji udostępnienia relacji z wydarzenia w mediach wykorzystywanych przez organizatora bez wyraźnego przyzwolenia tej osoby polegającego np. na dobrowolnym przedstawieniu się.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
b) firmy świadczące usługi z zakresu obsługi technicznej i serwisowej stron internetowych w Urzędzie Miasta Gdyni;
c) dostawca serwisu społecznościowego Facebook, Instagram, YouTube oraz innych oficjalnych serwisów, z których korzysta Organizator.
d) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów i porozumień podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż wyżej wskazani, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
6. Dane osobowe zebrane podczas organizacji i realizacji spotkania przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez czas pozwalający na dochodzenie ew. roszczeń tj. 1 rok.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych;
b) do sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c) żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych prawem;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w spotkaniu.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy