Formularz zgłoszenia do Ubezpieczenia Zobowiązań Spółki

<font color=#97cbe3>Do przygotowania pełnej oferty ubezpieczenia ewentualnych zobowiązań spółki wobec spadkobierców zmarłego wspólnika niezbędnym jest przesłanie do ubezpieczyciela podstawowych danych o spółce oraz o osobach, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.
Na podstawie tych informacji zostanie przygotowany slip brokerski, będący zaproszeniem ubezpieczyciela do negocjowania ceny oraz warunków ubezpieczenia. Pełną kwotację oraz warunki szczególne ubezpieczenia otrzymacie Państwo w terminie ok. 14 dni.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt e-mail: mrj@ubezpieczenia-mrj.pl</font>

<hr color=#97cbe3 size="2" />

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. WSPÓLNICY

  Proszę podać dane wspólników oraz określić sumę ubezpieczenia dla każdego z nich. Jeżeli wspólników jest więcej niż sześciu, proszę o kontakt e-mail. Adres w nagłówku. Jeżeli w spółce jest tylko dwóch wspólników w wolnych polach proszę wpisać NIE.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. Zakres ubezpieczenia

  Proszę zaznaczyć proponowany zakres ubezpieczenia, poza ryzykiem zgonu, które jest fundamentem programu. Za zgon ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaci 100% sumy ubezpieczenia.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question