Dziecko jako ofiara przemocy rodzinnej w ocenie nauczycieli
Szanowni Państwo!
Jestem studentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i przeprowadzam badania dla potrzeb pracy magisterskiej dotyczącej postrzegania przez nauczycieli zjawiska przemocy wobec dziecka w środowisku rodzinnym.
W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie, która jest anonimowa a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w pracy dyplomowej.

Dziękuję za pomoc.
1. Czym według Pana/Pani charakteryzuje się zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie?
Your answer
2. Proszę wymienić znane Panu/Pani rodzaje przemocy wobec dziecka w środowisku rodzinnym:
Your answer
3. Jakie formy zachowań rodziców/opiekunów w Pana/Pani opinii należą do przejawów przemocy wobec dziecka?
Your answer
4. Czy Pana/Pani zdaniem istnieje różnica pomiędzy agresją a przemocą?
4a. Jeżeli tak, to na czym polega?
Your answer
5. Czym według Pana/Pani objawia się zaniedbywanie dziecka przez rodziców/opiekunów?
Your answer
6. Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny i uwarunkowania wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie? (Proszę wymienić)
Your answer
7. Jak w Pana/Pani opinii przedstawia się skala występowania zjawiska przemocy wobec dziecka w środowisku rodzinnym w Polsce?
8. Gdzie Pana/Pani zdaniem występuje zjawisko przemocy wobec dziecka?
9. Czy w swojej praktyce zawodowej miał/a Pan/Pani styczność z przypadkiem bądź podejrzeniem występowania problemu przemocy w rodzinie?
10. Jeżeli tak, to w jaki sposób doszło do ujawnienia problemu?
11. Na jakie symptomy w zachowaniu ucznia Pana/Pani zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę?
Your answer
12. Na jakie symptomy w wyglądzie ucznia Pana/Pani zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę?
Your answer
13. Kto Pana/Pani zdaniem najczęściej staje się sprawcą przemocy w rodzinie?
Your answer
14. Kto Pana/Pani zdaniem powinien zgłosić odpowiednim służbom podejrzenie bądź stwierdzenie występowania przemocy wobec dziecka w rodzinie?
15. Jakie działania według Pana/Pani należy podjąć w pierwszej kolejności będąc nauczycielem w przypadku kiedy podejrzewamy, że dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie?
16. Czy znana jest Panu/Pani procedura "Niebieskich Kart"?
16a. Jeżeli tak, to czego dotyczy ?
Your answer
16b. Jeżeli tak, to kto może ją rozpocząć?
Your answer
17. Czy w swoim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym miał/a Pan/Pani styczność z procedurą "Niebieskich Kart"?
18. Czy Pana/Pani zdaniem w opinii społecznej istnieje dopuszczalny stopień stosowania przemocy wobec dziecka w celach wychowawczych?
19. Proszę opisać jakie możliwości podjęcia działań posiada Pan/Pani w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie.
Your answer
20. Proszę wymienić znane Panu/Pani instytucje specjalizujące się w przeciwdziałaniu przemocy wobec dziecka w rodzinie.
Your answer
21. Uwzględniając swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe proszę napisać, jakie działania powinny być podejmowane, aby zapobiegać występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie?
Your answer
Płeć
Your answer
Wiek
Your answer
Doświadczenie zawodowe
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Poczta UW dla studentów. Report Abuse - Terms of Service