ใบสมัครสมาชิก สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ สำหรับนิติบุคคล ประจำปี 2561 (Intelligent CCTV Association Member Application 2018 for Corporate)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจาก เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการประมวลผลภาพ และวิดิทัศน์ ให้เกิดการวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ (Mission)
1. รวบรวมสมาชิกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในภาครัฐ, เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีความรู้และมีความสนใจในระบบเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพ และวิดิทัศน์
2. ผลักดันให้เกิดการวิจัยพัฒนา ในเทคโนโลยี ด้านการประมวลผลภาพ และวิดิทัศน์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
3. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา และการแข่งขัน
4. สร้างมาตรฐานการนำระบบเทคโนโลยีความปลอดภัย (Standard Platform) ไปใช้งานอย่างถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้จริง (Business Process)
5. ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณะ ในฐานะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย

หากต้องการสมัครสมาชิกในรูปแบบบุคคลธรรมดา สามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/4bnqzuUuBdstnJzb2

ชื่อหน่วยงาน / องค์กร (Organization Name) *
Your answer
ที่ตั้ง (Address) *
Your answer
โทรศัพท์ (Tel. No.) *
Your answer
โทรสาร (Fax)
Your answer
เวปไซต์บริษัท (Company's Website) *
Your answer
ชื่อผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย (1st)(Names of company representatives) *
Your answer
อีเมลล์ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย (1st)(E-mail Address) *
Your answer
ชื่อผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย (2nd)(Names of company representatives)
Your answer
อีเมลล์ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย (2nd)(E-mail Address)
Your answer
ลักษณะของธุรกิจ (Principle Business) *
วิธีการชำระเงิน (Payment Option) *
หมายเหตุ : หากชำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดเก็บหลักฐานการโอนและส่งมายังอีเมลล์ผู้ประสานงาน xxxx@xxx.com
แจ้งยืนยันการชำระ (Payment Method) *
หมายเหตุ : อัตราค่าสมาชิก และการแจ้งยืนยันจะแจ้งอีกครั้งหลังจากการพิจารณาจากคณะกรรมการสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว
สมัครเป็นกรรมการสมาคมฯ (Apply for Board)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Easy Network. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms