แบบฟอร์มการขอสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพพนักงานและครอบครัว เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ภายใต้การดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
Email address *
ชื่อบริษัท *
สถานที่ตั้ง *
บุคคลที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ลักษณะสถานประกอบการ *
ปัญหาที่พบในพนักงานตั้งครรภ์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
เหตุผลที่ขอเข้าร่วมโครงการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
องค์กรมีการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ตั้งครรภ์หรือไม่ *
ขณะนี้ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นจากผู้บริหารหรือไม่ *
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก *
ส่วนงานที่ต้องการให้จัดทำโครงการ *
ประมาณการจำนวนพนักงานที่ขอที่จะเข้าร่วมโครงการ *
ระบุจำนวน
ชื่อผู้เสนอโครงการ *
ตำแหน่ง *
เอกสารแนบ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms