Zgłoszenie udziału w warsztatach

  Informacje o formie doskonalenia

  This is a required question
  This is a required question

  Dane uczestnika

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Płatności

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Uwagi

  Numer konta bankowego: 82 1020 2137 0000 9902 0094 9271 Zgłoszenie do udziału w formie doskonalenia jest zobowiązaniem do zapłaty! Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. 
W przypadku nie zachowania terminu powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia osoba, która zgłosiła się na szkolenie ponosi pełne koszty szkolenia.