Inscription au panel SEDL / Inschrijving voor het EWLD-panel
Mesdames, Messieurs, 

Vous êtes nombreux à vouloir participer au débat d’identification de propositions concrètes, dans l’optique de favoriser une participation citoyenne de qualité au sein des communes et nous en sommes ravis. 

Les inscriptions sont clôturées à ce jour. Nous vous remercions encore de l’intérêt que vous avez porté au projet et serions ravis de vous compter parmi nous lors de prochains événements participatifs.

Nous vous remercions pour votre compréhension !

Bien cordialement.Mevrouw, mijnheer,

Heel wat geïnteresseerden willen deelnemen aan het debat om concrete voorstellen te identificeren met het oog op de bevordering van burgerparticipatie binnen de gemeenten, en dat verheugt ons.

Gezien het grote aantal inschrijvingen zijn wij echter genoodzaakt om de inschrijvingen te sluiten. Wij danken u nogmaals voor uw belangstelling voor het project en verheugen ons op uw deelname aan toekomstige participatieve evenementen.

Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service