แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ระยะที่ 4 พ.ศ. 2558-2561
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560 ณ ห้องเพทาย ชั้น G โรงแรมบางกอกพาเลส ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

คำอธิบาย 1. ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานตรวจแรงงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
* 2. ส่วนกลาง ตอบ ข้อ 1 - 12 ส่วนภูมิภาค ตอบ ข้อ 1 - 18

1. ชื่อหน่วยงาน
Your answer
2. เป็นหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค
3. หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
Your answer
4. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ
5. คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
6. ชื่อ (ภาษาไทย)
Your answer
7. นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
8. ชื่อ (ภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชน)
Your answer
9. นามสกุล (ภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชน)
Your answer
10. ตำแหน่ง
11. โทรศัพท์มือถือ
Your answer
12. E - mail
Your answer
ส่วนกลางและพื้นที่ เมื่อตอบแบบตอบรับข้อที่ 1-12 เสร็จแล้ว ขอให้คลิกหน้าถัดไป ข้ามข้อที่ 13-18 ไม่ต้องตอบ จนถึงหน้าสุดท้าย และขอให้คลิกส่งด้วยค่ะ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms