แบบสอบถามความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. …..
๑. เพศ *
๒. อายุ *
๓. อาชีพ *
๔. เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….. หรือไม่ *
๕. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….. มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย หรือไม่ *
เหตุผล/ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy