Generációk nyelve: konferenciajelentkezés

Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 5. című konferencia
A konferencia időpontja: 2014. november 27−28. csütörtök−péntek
A konferencia helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Szervezőbizottság: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes; Seager-Smith Dániel hallgatói képviselő
Szakmai bizottság: Antalné Szabó Ágnes, Keszler Borbála, Raátz Judit, Tóth Etelka

A jelentkezés határideje: 2014. május 31.


A nemzedékek, nemzedékváltások témaköre kapcsán gyakorta elhangzó kulcsszavak az X, Y, Z generáció, innovatív generáció, nagy generáció, új generáció, csendes generáció, 68-asok, elveszett nemzedék, digitális nemzedék, generációs szakadékok, nemzedékek harca… Úgy tűnhet, mintha a generációhoz kötődő kifejezések a társadalmi, gazdasági és mentális változások egyfajta szeizmográfjaként működnének. A nemzedékfogalmak vizsgálata multidiszciplináris terület, a társadalom- és kultúratudományban régóta jelentős szerepet játszik. Nyelvészeti szempontból is készültek már ezzel kapcsolatos vizsgálatok, ám a kérdéskör átfogó feldolgozása egyelőre nem történt meg. Az áttekintésre és a nyitott kérdések megvitatására kíván a konferencia a résztvevőknek lehetőséget biztosítani.
A konferencia a generációk nyelvének, nyelvhasználatának eltérő (szociolingvisztikai, pragmatikai, funkcionális stilisztikai, diskurzuselemzési, szövegtani, retorikai, korpusznyelvészeti, pszicholingvisztikai, internetnyelvészeti, nyelvtörténeti, kommunikációtudományi stb.) értelmezéseit, elméleti és gyakorlati szempontú megközelítéseit, valamint konkrét elemzéseket kíván felmutatni – a tervek szerint kitekintéssel más tudományterületekre is (filozófia, szociológia, pszichológia, történettudomány stb.).

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Az összefoglalás legfeljebb 1500 karakteres lehet.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question