PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI NĂM 2015

Nhằm mục đích đánh giá, cải tiến và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, kính đề nghị các ông/bà hoặc quý cơ quan tổ chức đã từng giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Đối ngoại cho ý kiến đánh giá của mình vào phiếu khảo sát ý kiến bằng cách đánh dấu (●) vào các ô lựa chọn với các nội dung cụ thể dưới đây:

  I. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question