רישום לסטאז'

בחודש אפריל הקרוב אנו פותחים בעז"ה את אתר "רישום לסדנאות הסטאז' תשע"ו".
כל סטודנט המיועד לסטאז' חייב לסיים את כל חובותיו בעבודה מעשית,
כמו כן, עליו לסיים 80% מכלל החובות הלימודיים.
סטודנט הבא ממכללה אחרת מתבקש למלא טופס רישום הנמצא באתר בקישור הבא: http://old.lifshiz.macam.ac.il/newsite/internship/other_college.pdf

תשלומים לסטאז'
סטודנטים בשנה ד' אינם משלמים לסטאז' אם שילמו שכר לימוד מלא עבור השנה הזאת.
סטודנט אחרי שנה ד' או סטודנט שלומד בתוכניות אקדמאים להוראה או הסבה, ישלם לסטאז' סך 1194 ש"ח.
סטודנט בתוכנית מצוינים פטור מתשלום.
יתכנו שינויים ועדכונים בתשלומים בשנת הלימודים הבאה תשע"ו.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question