รับสมัครอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (รุ่นที่ 1) โดย อาจารย์ถนอม เกตุเอม ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี
เต็มแล้วค่ะ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่อีเมลที่ท่านสมัคร และ ประกาศรายชื่อที่ www.dbd.go.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ หรือ อบรมสัมมนา
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service