Formularz zgłoszeniowy na szkolenie  Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich
Projekt "Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na szkolenie *
Dane kontaktowe (proszę podać telefon) *
Chcę się zapisać na szkolenie: *
Pełna nazwa organizacji pozarządowej, która deleguje uczestnika, w przypadku oddziału nazwa oddziału *
Forma prawna organizacji pozarządowej *
NIP organizacji pozarządowej *
Organizacja pozarządowa jest zarejestrowana na obszarze  województwa (proszę zaznaczyć właściwe): *
Jestem osobą pracującą na rzecz organizacji w oparciu o:   *
Required
Proszę określić swój aktualny poziom kompetencji w procesie stanowienia prawa? Przez stanowienie prawa rozumiemy: zmianę prawa na poziomie krajowym/samorządowym; umiejętność prowadzenia kampanii obywatelskiej na rzecz zmiany prawa; umiejętność rozmowy z decydentami, przekonania ich do swoich postulatów; umiejętność czytania ze zrozumieniem przepisów prawa;   *
Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie w procesie stanowienia prawa oraz organizacji, w której Pan/Pani działa. Maks. 1500 znaków *
Jaki jest potencjał organizacji pozarządowej, w której Pan/Pani pracuje (zasoby, dorobek itp.)?   *
Required
Dlaczego chce Pan/Pani wziąć udział w szkoleniu? Jakie są Pana/Pani motywacje? Maks. 1500 znaków *
Oświadczam, że nie korzystałem/am ze wsparcia o takim samym zakresie w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/ 16 (link do listy organizacji https://res.cloudinary.com/inspro/raw/upload/v1600935227/aiso/Lista_realizowanych_projekt%C3%B3w_w_ramach_naboru_6.xlsx ). Dot. szkoleń z usprawnienia procesu stanowienia prawa. *
Jaki preferuje Pan/Pani posiłek? Jeśli jest Pan/Pani uczulony/a na jakiś produkt proszę napisać w "Inne"
Clear selection
Czy chce Pan/Pani korzystać z noclegu i zwrotu kosztów dojazdu?
Clear selection
Informacja o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności (np. winda, zapewnienie materiałów szkoleniowych ułatwiających komunikację itp.) - maks. 1500 znaków
Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o naszych szkoleniach? *
W przypadku zaostrzenia obostrzeń związanych z Covid-19 akceptuję zmianę formy szkolenia na zdalną. *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy