Dotazník
Prosíme Vás o vyjadrenie k problematike prenesených a originálnych kompetencií. Ste za to, aby zamestnanci škôl a školských zariadení patrili pod prenesený výkon štátnej správy (MŠVVaŠ SR). *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy