„Poznáte svoje pracovné práva?“
„Online dotazník o tom, aké majú mladí ľudia vedomosti o svojich pracovných právach“

Vitajte!
Na účely projektu „Práva na pracovisku, práca na právach“ podporeného z programu Európskej únie Erasmus+ v oblasti mládeže, Vás chceme poprosiť o 5 minút vášho času na vyplnenie dotazníka, ktorý sa týka informovanosti mladých ľudí o ich pracovných právach.

Zámerom výskumu je zlepšiť úroveň informovanosti mladých ľudí o ich pracovných právach na pracovisku, a to s cieľom posilniť ich pracovné podmienky a zvýšiť súčasnú úroveň využívania pracovných práv.
Výskum je zameraný na mladých ľudí vo veku do 35 rokov.

Uisťujeme Vás, že výskum je úplne anonymný; Vaše odpovede budú analyzované a zobrazené výlučne vo forme súhrnných skupinových ukazovateľov a budú použité výhradne na štatistické účely.

Ďakujeme za pomoc pri realizácii tohto výskumu.

OZ YouthWatch a partneri
www.youthwatch.sk

Prosím, uveďte svoj vek: *
Your answer
Uveďte svoje pohlavie: *
Uveďte stupeň dosiahnutého vzdelania: *
Prosím, uveďte, či ste zamestnaný/á:
Prosím, uveďte sektor, v ktorom pracujete:
1. V akom rozsahu poznáte svoje pracovné práva? Vyjadrite svoj názor na stupnici od 1 do 5, neváhajte použiť odhad.
vôbec nie ste oboznámení s pracovnými právami
ste dobre oboznámení s pracovnými právami
2. Poznáte mechanizmus na ochranu svojich pracovných práv v práci?
vôbec nepoznám
poznám veľmi dobre
3. Použili ste jeden z mechanizmov na ochranu práv zamestnancov vo svojej doterajšej kariére?
Ak ste odpovedali nie, prosím uveďte dôvod:
4. Odkiaľ získavate informácie o svojich pracovných právach?
Ak ste uviedli možnosť iné, špecifikujte:
Your answer
5. Mali ste dostatok času na detailné prečítanie a informovanie sa o svojej pracovnej zmluve pred jej podpisom ?
6. Prečítali ste si zákonník práce, predpisy týkajúce sa práce a prevádzky zamestnávateľa, aby ste získali informácie o svojich právach?
7. Ako hodnotíte povedomie a informovanosť mladých ľudí o ich pracovných právach?
vôbec ste neboli informovaní a neuvedomujete si svoje pracovné práva
ste dobre oboznámení a uvedomujete si svoje pracovné práva
8. Myslíte si, že úroveň informovanosti mladých ľudí o ich právach je dostačujúca?
vôbec nie je dostačujúca
sú dobre informovaní
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service