Prihlasovací formulár „Žijem naplno“
Meno a priezvisko dieťaťa *
Your answer
Vek dieťaťa *
Your answer
Meno a priezvisko rodiča *
Your answer
Telefonický kontakt na rodiča *
Your answer
Emailový kontakt na rodiča *
Your answer
Adresa bydliska *
Your answer
Diagnóza *
Your answer
Súhlasím zo spracovaním osobných údajov: *
V prípade nesúhlasu Vaše údaje zmažeme a do projektu Vás nebudeme môcť zaradiť.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi - Nadácii Detského kardiocentra so sídlom Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30813026, zapísaná do registra nadácií pod registračným číslom: 203/Na-96/276, aby spracúvala moje osobné údaje ďalej v dohodnutom rozsahu na dohodnutý účel a dobu.
Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonický kontakt (ďalej len ,,osobné údaje“).
Účel spracúvania osobných údajov: Získanie kontaktu na deti resp. ich zákonných zástupcov za účelom zaradenia do databázy a následnej komunikácie ohľadne zabezpečenia špeciálneho pedagóga pre kardiologického pacienta, ktorý sa má záujem zaradiť do projektu vzdelávania s názvom Žijem naplno.
Doba spracúvania osobných údajov: Tento súhlas sa poskytuje v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dobrovoľne a na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, alebo do odvolania súhlasu.
Súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval tieto moje osobné údaje vo svojom informačnom systéme.
Beriem na vedomie, že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa srdiecko @ nadaciadkc.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.
Taktiež beriem na vedomie, že opravu alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov (príp. ich blokovanie) je možné vykonať zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa srdiecko @ nadaciadkc.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol informovaný o svojich právach v zmysle § 28 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z., a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, o práve na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, o práve na ich blokovanie, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z.. Zároveň potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms