Ankieta dotycząca stanu środowiska na terenie Gminy Prażmów

Niniejsza ankieta jest anonimowa i jest skierowana do mieszkańców Gminy Prażmów z uwagi na przystąpienie do sporządzenia przez gminę Programu Ochrony Środowiska, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
miejscowość zamieszkania


1. Jak Pani/Pan ocenia ogólny stan środowiska na terenie gminy? 
*
Required
        2. Które elementy środowiska na terenie gminy w Pani/Pana opinii wymagają poprawy? 
(w punkcie "inna odpowiedź" proszę wpisać uzasadnienie do dokonanego wyboru)
*
Required
3. Czy prowadzony przez Gminę system odbioru odpadów jest wg Pani/Pana wystarczający? ( w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "nie" proszę o wpisanie uzasadnienia w punkcie "inne")
*
4. W jaki sposób ogrzewany jest Pani/Pana dom w okresie zimowym?
*
5. Czy jest Pani/Pan zainteresowany wymianą pieca grzewczego przy dofinansowaniu z Gminy? ( w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "nie" proszę o wpisanie uzasadnienia w punkcie "inne")
*
6. Czy jest Pani/Pan zainteresowany montażem we własnym gospodarstwie domowym instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych przy dofinansowaniu z Gminy?( w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak" proszę o wpisanie uzasadnienia w punkcie "inne")
*
7. Czy zauważa Pan/Pani na terenie gminy problemy związane z gospodarką ściekową np. nieszczelne szamba, brak kanalizacji, inne? ( w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak" proszę o wpisanie uzasadnienia w punkcie "inne")
*
8. Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana/y budową przydomowej ścieków, gdyby otrzymał/a Pani/Pan pomoc finansową z Gminy na ten cel?  
*
9. Czy w Pani/Pana opinii są na terenie gminy obiekty mające negatywny wpływ na środowisko? ( w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak" proszę o wpisanie uzasadnienia w punkcie "inne")
*
10. Czy w Pani/Pana opinii są na terenie gminy obiekty cenne przyrodniczo lub atrakcyjne turystycznie? ( w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak" proszę o wpisanie uzasadnienia w punkcie "inne")
*
11. Czy w Pani/Pana opinii stan środowiska na terenie gminy wpływa negatywnie na standard życia mieszkańców, możliwości wypoczynku, zdrowie lub inne? ( w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak" proszę o wpisanie uzasadnienia w punkcie "inne")
*
12. Jakie są główne problemy związane z ochroną środowiska na terenie gminy? 
*
13. Jakie czynności wg Pani/Pana Gmina powinna podjąć w celu poprawy środowiska?
*
14. Czy według Pani/Pana opinii na terenie gminy należy podjąć inwestycje związane z infrastrukturą lub komunikacją?
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy