Přihláška do soutěže Regionální českolipský výrobek roku 2021
Vážení přátelé, děkujeme za Vaše online přihlášení do třetího ročníku soutěže Regionální českolipský výrobek roku 2021.
Aktuální a úplná pravidla soutěže najdete na www.mucl.cz, turistika.mucl.cz a www.novy-bor.cz.
Své přihlášky online i papírové odešlete do 31. 7. 2021.
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne na podzim 2021
Nezapomeňte vyplnit také čestné prohlášení, které je v letošním roce součástí tohoto formuláře.
Email *
Prohlašuji, že informace uvedené v přihlášce do soutěže Regionální českolipský výrobek roku 2021 jsou úplné a pravdivé. Prohlašuji, že dodržuji pravidla správné výrobní, technologické, bezpečnostní a hygienické praxe. Dále prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil/a s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro udělení ocenění v soutěži Regionální českolipský výrobek roku 2021. Jsem si vědom/a právních následků, které v důsledku nepravdivých informací mohou nastat. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou doložitelné. *
Jméno a příjmení, nebo firma *
IČO *
Adresa sídla nebo provozovny *
Telefon *
Kategorie výrobku *
Název výrobku *
Popis výrobku (původ surovin, místo výroby, podíl ručního nebo strojního zpracování) Prosíme o adekvátní popis výrobku s dostatečným množstvím informací. *
Vzorek výrobků
Přihlašovatel bude po kontrole správnosti údajů vyzván k zapůjčení vzorku výrobku pro potřeby vyhodnocení soutěže.
Soutěžící uděluje organizátorům soutěže, městu Česká Lípa a městu Nový Bor souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže Regionální českolipský výrobek roku 2021, včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,o zpracování osobních údajů a v souladu s GDPR. Údaje budou zpracovány za účelem administrace soutěže. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátorů automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje budou organizátoři zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání soutěže. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, nebo firmy a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy