Tři animáky s poselstvím
Tři animované mini příběhy, které zvou k zamyšlení, promyšlení a třeba i ke změně smýšlení... (?) Odkazy na filmy najdete pod názvem; po shlédnutí odpovězte na jednoduché otázky, prohlubující pochopení. Původně byl kvíz určen dětem druhého stupně ZŠ, ale snad tyto filmy a kvíz přinesou příjemnou a přínosnou zábavu i dospělým!
krátké, ale výstižné
Film I. - SPELLBOUND - Očarovaná
film č. 1 (cca 3 minuty)
1- Jak se jmenují dvě sestřičky, které se ve filmu objevují?
1 point
Clear selection
deníček plný zla
2- Jedna ze sester zažívala úspěchy a vyznamenání, což tu druhou časem naplnilo... čím?
1 point
Clear selection
nestvůra v nás
3- Ve filmu se veškerá nenávist malé Renne zhmotnila, takže ji už ani sama nedokázala ovládat. Který z následujících biblických veršů mluví o tomto nebezpečí?
1 point
Clear selection
je tu cesta ven
4- Namísto nenávisti, hněvu a žárlivosti (HATE) nám film ukazuje jinou "cestu": lásky (LOVE), odpuštění (FORGIVE), lítosti a omluvy (I AM SORRY). Který z následujících biblických veršů mluví o tom samém?
1 point
Clear selection
čas smíření
Bůh vám odpustil a je na vaší straně v tomto boji!
II. SNACK ATTACK - To je moje svačinka!
moje zaplacené sušenky!
film č. 2 (cca 4,5 minuty)
5- Jak se té staré paní (a nejspíš i nám) jevil onen mladík se sluchátky v uších v první části filmu?
1 point
Clear selection
hm, moc dobrý sušenky!
6- Jakým se (po jakémsi "prozření") onen mladík v závěru ukázal být ve skutečnosti?
1 point
Clear selection
tě pic!
7- Co tedy ta stará paní nakonec mladíkovi "dlužila"? (více správných odpovědí)
1 point
Clear selection
jejda!
8- Někdy se i nám stane, že někoho špatně odhadneme po prvním pohledu nebo po první zkušenosti. Který z následujících biblických veršů nás před něčím podobným varuje?
1 point
Clear selection
špatný odhad
Bůh vidí věci i lidi správně. A přesto je k nim (nám!) shovívavý, štědrý a milosrdný!
III. VOLUNTEER YOUR TIME - Nabídni svůj čas!
smůla... ?
film č. 3 (cca 3 minuty)
9- V první části příběhu měl onen mladý muž "ruce v kapsách". Proč? Co to symbolizovalo?
1 point
Clear selection
nevidím (= nechci vidět)!
10- Které z následujících biblických přísloví vyzývá k tomu, abych pro druhé "vyndal ruce z kapes"?
1 point
Clear selection
to bylo o chlup!
Bůh nám dává omezený čas v tomto světě - využijme ho ve prospěch potřebných kolem nás!
pomáhat společné věci
pomáhat "prohlédnout" druhým
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy