Marketplace STHLM
Vi jobbar mot att bidra till att fler verksamheter startas och växer. Vi erbjuder kvinnliga entreprenörer (med särskilt fokus på nyanlända och / eller utrikes födda kvinnor), möjligheten att snabbt och enkelt hitta kontors- eller butiksutrymme för att boosta företagsstarten och samtidigt ge access till ett stort nätverk, värdefulla kunskaper och inspiration samt verktyg.

Vi erbjuder utvalda utställare att ställa ut sina produkter och tjänster för försäljning i vår exklusiva co-working space och showroom mitt i Högdalen Centrum.

Dessutom får du som vår medlem grundläggande kunskaper inom företagande, eventuell finansiell stöttning, motivation att tro på dig själv, coachning inom marknadsföring och försäljning. Dessutom grundläggande ekonomisk rådgivning genom våra samarbetspartner.

Vill du bli en del av Marketplace STHLM? Svara gärna på följande frågor och vi kontaktar dig så snart som möjligt.

Läs mer: https://gomarketplace.se/

English

We work towards contributing to more businesses being started and growing. We offer female entrepreneurs (with a special focus on newly arrived and / or foreign-born women), the opportunity to quickly and easily find office or shop space to boost business start-up and at the same time provide access to a large network, valuable knowledge and inspiration and tools.

We offer selected exhibitors to exhibit their products and services for sale in our exclusive co-working space and showroom in the middle of Högdalen Centrum.

In addition, as our member, you get basic knowledge in entrepreneurship, possible financial support, motivation to believe in yourself, coaching in marketing and sales. In addition, basic financial advice through our partners.

Do you want to be part of Marketplace STHLM? Feel free to answer the following questions and we will contact you as soon as possible.

For more info: https://gomarketplace.se/
Vad är du intresserad av/what are you interested in? *
Ditt företagande idag/company status today? *
Vilken företagsform har du idag/What corporate form do you have today? *
Ange gärna företagets organisationsnummer (använd ditt personnummer på enskild firma) / Please add your organisation number (use your personal identification number if you are sole trader).
Vilken typ av företag har du eller ska du starta/what type of business do you have or intend to start? *
Beskriv kort ditt företag eller din företagsidé/briefly describe your business or business idea? *
Behöver du något stöd i ditt företagande/do you need any support going forward with your business? *
Varför är du intresserad av att bli en del av Marketplace STHLM/Why are you interested in being a part of Marketplace STHLM? *
Hur kan Marketplace STHLM bidra till att boosta ditt företagande/How can Marketplace STHLM help you boost your business? *
Vilket stöd skulle du behöva just nu/What support are you in need of right now? *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy