ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา (สถานศึกษาของรัฐบาล)
197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867
ชื่อผู้สมัคร
Clear selection
ชื่อ-นามสกุล *
อายุ
เลขบัตรประจำตัวปะชาชน *
วัน เดือน ปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) *
จบการศึกษาระดับชั้น
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
โรเรียน/วิทยาลัยฯ ที่จบการศึกษา
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขาวิชา (เลือกสาขาที่เรียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในสาขาวิชา (เลือกสาขาที่เรียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ข้าพเจ้าจะเอาเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาต่อประกอบด้วย
เลือกช่องทางจัดส่งเอกสารเอกสารหลักฐาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy