แบบประเมิน “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ประจำปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
23-27 กุมภาพันธ์ 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สมัครวัน *
ผู้ตอบแบบสอบถาม *
ชั้น/งาน *
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ของการรับสมัคร
1. การประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. รูปแบบมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. เวลาที่ใช้ในการจัดมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. สถานที่จัดมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวม “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ประจำปีการศึกษา 2561”
ระดับความพึงพอใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป
Your answer
สิ่งที่อยากจะบอกกับโรงเรียน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Matthayom Wat Nairong School. Report Abuse - Terms of Service