6. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - ODSTRAŇOVÁNÍ SPORŮ

20. října 2017 od 10:00 hod.
Závazná přihláška k účasti. Vyplňujte, prosím, nejpozději dne 15. října 2017.
( Příspěvky do sborníku zasílejte nejpozději dne 5. října 2017 )
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question