Uso da biblioteca e hábitos de lectura do alumnado
En que curso estabas o pasado ano? *
Required
Selecciona o teu xénero *
Required
1. Con que frecuencia fuches o pasado curso á Biblioteca escolar? *
Required
2. Foches á biblioteca para consultar libros, enciclopedias e outros materiais para facer os traballos de clase? *
3. Sabes como están ordenados os libros e outros materiais na biblioteca? *
Required
4. Sabes consultar o catálogo da nosa biblioteca? *
Required
5 O que máis utilizaches na biblioteca foi... *
6. Sinala as actividades que fixeches cando fuches á Biblioteca *
7. Canto dirías que che gusta ler? *
Required
8. Cantos libros liches o pasado curso? *
Required
9. Dos libros que liches durante o pasado curso, cantos eran da Biblioteca? *
Required
10. En que lingua prefires ler? *
Required
11. Que tipo de lecturas che gustan máis? *
12. Que botas en falta na biblioteca do centro? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy