ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
H Φόρμα Αίτησης βασίζεται στο ενδεικτικό σχέδιο υποβολής προγράμματος του με αριθμ. 190790/Δ7/04-12-2019 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ *
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ *
Your answer
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) *
(π.χ. 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή 2ο ΝΗΠ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)
Your answer
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ *
Your answer
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *
Your answer
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ *
MM
/
DD
/
YYYY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *
Your answer
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *
(π.χ. ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Your answer
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Your answer
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(π.χ. ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Your answer
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (1) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Your answer
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(π.χ. ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Your answer
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (2) ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΞΕΙΣ ΟΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ *
(Π.χ. Α΄, Β΄ και Γ΄)
Your answer
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ *
(Π.χ. Α1, Α2, Β3 και Γ1)
Your answer
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ *
Your answer
ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ *
ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ *
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) *
Your answer
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
(Από 3 έως 5 μήνες)
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ;)
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ;
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(Τα παρακάτω θεωρούνται προεπιλεγμένα και δεν αλλάζουν)

Η μέθοδος πρακτικής εφαρμογής προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία είναι η γνωστή ως μέθοδος project, Συνθετική Δημιουργική Εργασία.


Στάδια Πρακτικής Εφαρμογής:

- Ανάπτυξη θετικού κλίματος στη Δυναμική της Ομάδας
- Γενικής ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη προβληματισμού
- Διερεύνηση
- Οργάνωση
- Εφαρμογή
- Παρουσίαση της εργασίας στην ομάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Ολοκλήρωση του προγράμματος και παρουσίαση στο σχολείο.
- Αξιολόγηση
- Διάχυση των αποτελεσμάτων
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ *
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 1
(Εφόσον απαντήσατε "ΝΑΙ" στην προηγούμενη ερώτηση)
Your answer
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 2
Your answer
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 3
Your answer
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 4
Your answer
ΤΥΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 5
Your answer
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΕΚΠ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ; *
ΤΙΤΛΟΣ/ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ/ΟΥΝ
(Εφόσον απαντήσατε "ΝΑΙ" στην προηγούμενη ερώτηση)
Your answer
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ
Επιλέξτε μία ή περισσότερες στρατηγικές μεθόδους *
Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε επιμέρους στόχο στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών:
Required
ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η Αγωγή Υγείας είναι κατεξοχήν διαθεματική και διεπιστημονική δραστηριότητα. Για να είναι το πρόγραμμα αποτελεσματικό, τα θέματα που διαπραγματεύεται θα έχουν σπειροειδή και ολιστική δομή και μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση θα διαχέονται ή θα ενσωματώνονται στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Το θέμα του προγράμματος θα ερευνηθεί και θα μελετηθεί με βάση την ολιστική θεώρηση και σε συνάρτηση με άλλα θέματα, κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ *
(Σημειώστε 0 σε περίπτωση που δεν προβλέπεται καμία παιδαγωγική επίσκεψη)
Your answer
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ( ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ)
Your answer
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Επιλέξτε από τους προτεινόμενους τρόπους *
Required
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ)
1ος μήνας
Your answer
2ος μήνας
Your answer
3ος μήνας
Your answer
4ος μήνας
Your answer
5ος μήνας
Your answer
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy