Formë e aplikimit për trajnim
TOKA ju fton të aplikoni në programin e trajnimit dhe mentorimit për mësimdhënës, i cili ka për qëllim ngritjen e kompetencave të kërkuara nga kurrikula e re me anë të aktiviteteve të edukimit joformal.

<<Çka ofrojmë ne?>>

• Trajnime rreth metodave moderne të udhëheqjes së aktiviteteve, që fillojnë në janar 2018.
• Një databazë të 100 aktiviteteve edukative, në përputhshmëri me kurrikulën e re.
• Të paktën 2 vizita mentoruese në klasët e juaja.
• Kontakt të vazhdueshëm në mënyrë që t’i përmbushim kërkesat e juaja.
• Vizitë edukative në Gërmi për mësimdhënësit edhe klasën e tij/saj.
• Një paketë të mjeteve falas për secilin mësimdhënës, për t’i zhvilluar aktivitetet e përzgjedhura në klasë.
• Çertifikatë për pjesëmarrje në program.

//Të gjitha këto ofrohen falas për pjesëmarrësit e programit.

<<Çka kërkojmë nga ju?>>

• Të plotësoni formën e aplikimit më poshtë më së largu deri më datën 27 nëntor 2017.
• Të merrni pjesë në trajnimet e organizuara nga TOKA në kuadër të këtij programi.
• Të realizoni të paktën 4 orë mësimore me nxënësit tuaj, me aktivitete të përzgjedhura nga databaza e aktiviteteve.
• Bashkëpunim me stafin tonë.

Kriteret e tjera të përzgjedhjes janë: balanci urban/rural, balanci gjinor, përkrahja nga drejtori/ja.

Shënim: Ky program i ka vendet e limituara dhe maksimalisht 25 bursa do t’iu ofrohen mësimdhënësve të motivuar, të cilët e kanë përkrahjen e drejtorit/es të shkollës së tyre për të marrë pjesë në këtë program.

INFORMATA PERSONALE
Më poshtë shënoni infrormatat personale.
Emri
Your answer
Mbiemri
Your answer
Numri i telefonit
Your answer
Email Adresa
Your answer
Mosha
Your answer
Gjinia
Vendbanimi
Your answer
INFORMATA PËR SHKOLLËN
Më poshtë shënoni informatat për shkollën ku punoni.
Emri i shkollës ku jepni mësim.
Your answer
Vendndodhja e shkollës (vendi, komuna).
Your answer
Në cilën klasë jepni mësim (p.sh. 5/3)
Your answer
Numri i nxënësve në klasë (jepni një mesatare nëse jepni mësim në më shumë klasa).
Your answer
Lënda që ligjëroni (nëse jeni në nivelin klasor, shënoni 'të gjitha').
Your answer
Cili është orari juaj i mësimit?
A jeni kujdestar/e klase?
A e keni përkrahjen e drejtorit për pjesëmarrje në këtë trajnim?
A ka kolegë/e në shkollën tuaj që janë të interesuar për këtë projekt?
Nëse doni ta rekomandoni ndonjë kolegë/e tjetër për këtë program trajnimi, ju lutemi shënoni emrin/kontaktin e tyre më poshtë.
Your answer
Si preferoni të jetë trajnimi?
Deri më tani, a keni bërë aktivitete të edukimit joformal në klasën tuaj?
A keni hapësirë të mjaftueshme në klasë apo shkollë për zhvillimin e aktiviteteve në lëvizje?
Gjatë zhvillimit të projektit, TOKA ka planifikuar që trajnerët e organizatës të mbajnë 2 sesione observuese me mësimdhënësit e përzgjedhur. A jeni të gatshëm të pranoni këto sesione observuese?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms